Ravjagt ved Vestkysten
©
46 km

Ravjagt ved Vestkysten

Efter en kraftig vinterstorm er der ideelle vilkår for at finde rav ved vestkysten. Storm og efterfølgende roligt vejr får ravet til at løsrive sig fra havbunden og skylle ind på stranden.

Søg i den bræmmen af træ og tang, som vandet efterlader i strand­kanten, når det går mod ebbe. Rav kan være gult, sort, hvidt og rødligt.

Ravlygte

I skumringen og om aftenen ses ofte ravjægere gå rundt med violette lamper og lede efter rav. I det violette uv-lys lyser ægte rav markant op i gullig/grønne farver. Så det er nemt at spotte.

Mange har taget den nye hobby til sig og anskaffet sig en ravlygte, der kan købes for få hundrede kroner og op efter.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1