Oksby Gamle Kirke
©
37 km

Oksby Gamle Kirke

Oksby Gamle Kirke var Danmarks sidste stråtækte kirke. I 1862 blev den udset til nedrivning på grund af sin dårlige stand og tarvelige indretning. I 1888 blev der samlet ind til en ny kirke. og den sidste gudstjeneste i Oksby Gamle Kirke blev holdt søndag d. 31. maj 1891. Dagen efter begyndte man at brække kirken ned.

Kirken er nu markeret som et omrids i grus. Det gamle tørvedige omkring kirkegården ses stadig.

På den fredede kirkegård er 26 mænd fra Blåvand begravet, der omkom ved en redningsaktion i 1843.

Oksby Kirke / Danmarks kirker Wikipedia

Kirkeklokken

Kirken havde oprindelig ingen klokke, men efter en stranding overtog kirken skibsklokken.

Kirkens interiør 1884

Oksby gamle kirke, indre set mod øst. Maleri af M. Jepsen 1884, Varde Museum.

Maleriet af interiøret er hovedkilden til kirkens indretning og giver et sjældent indblik i et kirkerum, der er helt uberørt af nyere restaureringer. Vi ser et renæssance-stoleværk som det så ud inden der i slutningen af 1800’rne i alle egnens kirker blev sat rygstød på stolene.

Tegning af kirken 1879

Kirken med stråtag set fra sydøst, som den så ud da den blev revet ned i 1891. Illustration i Ude og Hjemme 1879 efter skitse af C. Peters.

Udenfor diget var en del jordhytter der brugtes til opstaldning af kirkegængernes heste.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1