Billum Kirke
©
29 km

Billum Kirke

En kæmpe fra Ål kastede engang en sten mod Billum kirke, så tårnets tag blev fladt. En anden kæmpe var ligeledes efter kirken, hans sten ramte dog kun kirkegårdsdiget. I dag har klokketårnet atter spidst tag, men stenen med aftryk af fem kæmpefingre kan stadig ses i diget.

Kirken bærer flere fællestræk med Janderup kirke. Altertavlen er en mindre udgave af Janderuptavlen, og der er spor efter kalkmalerier af Liljemesteren, som også har udsmykket Janderup kirke.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1