Børsmose Kirke
©
36 km

Børsmose Kirke

Midt på den vestjyske hede, mellem vildtvoksende træer i sand med lyng, ligger denne lille, smukke kirke fra 1902. Kirken er gemt godt af vejen inde i det militære øvelsesterræn ved Oksbøl. Området blev eksproprieret af militæret i 1968 og rundt omkring kirken ligger mange forladte og tilskoddede huse, men kirken og kirkegården bruges stadig.

Kirken er åben, når der er personale til stede og ved kirkelige handlinger.

Ikke langt fra kirken i retning mod Grærup ligger Grærup Langsø, hvor man har en fantastisk udsigt over søen med store flokke af Kronvildt.

Længere fremme kommer Grærup Havvej og til højre mod Grærup Strand, er der opført et Udsigtstårn, hvorfra man gratis kan nyde udsigten med Krondyrene, så husk at få kikkert med.

Hedekirkegår med vild natur

Den vilde natur får lov til at gro på Børsmose Kirkegård der er Danmarks første vilde hedekirkegård. Ønsket om en kirkegård med mere vild natur kommer fra menighedsrådet, der fandt det malplaceret med en hel traditionel kirkegård.

Hække er taget op og hedeplanter som lyng og marehalm er plantet på kirkegården. De nuværende grave vil stå, som de er, resten af fredningstiden, så det bliver en langsom forandring.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1