Janderup Ladeplads
©
26 km

Janderup Ladeplads

Under storm presses vandet fra Ho Bugt op videre op i ådalen. Nærheden til Vadehavet har været det lille samfunds forudsætning. Inden jernbanen blev varer til købstaden Varde ofte fragtet ad vandvejen. Ved Janderup er åen stadig bred og dyb, mens den bliver smallere upstrøms.Man måtte derfor ved Janderup Ladeplads laste om til mindre pramme.

Stormflodssøjlen

Stormflodssøjlen ved Janderup Ladeplads fortæller om Varde Pdals forbindelse til Vadehavet.

Janderup Kirke

Janderup Kirke og kirkegård ligger lidt syd for Janderup. Placeringen på kanten af Varde Bakkeø, tæt på den meget tidevandspåvirkede Varde Å, gør området meget udsat for oversvømmelser. kirkegården har flere gange været oversvømmet så stenene væltede.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1