Sneum Sluse og Digesø
©
31 km

Sneum Sluse og Digesø

Med Sneum Digesø har området ved Sneum Sluse udviklet sig til et rekreativt område i særklasse, som årligt tiltrækker tusinder af mennesker fra nær og fjern.

Ved søen er der indrettet en rasteplads med borde, bænke, informationstavler, kikkert og toilet. Uanset om man går, løber eller cykler på vej, sti eller dige kan man året rundt få gode oplevelser med sig hjem fra området ved Sneum Sluse.

Sneum Digesø folder

Madpakkehus og shelter

Ved Digesøen er der i 2023 opført et madpakkehus og et familieshelter. Madpakkehuset tilbyder ly mod vinden, mens panoramaudsigten over søen tager vejret fra enhver.

Vest for diget er rejst en stormflodssøjle udført i lærketræ fra Sandgaden Plantage i St. Darum og bearbejdet på Ribe Vikingecenter.

Sneum Sluse

Sneum Sluse blev opført efter stormfloderne i 1909 og 1911, hvor store dele af området blev oversvømmet og jernbanebroen ødelagt. Sneum Sluse stod færdig i 1928. Diget er det nordligste i det system, der begynder ved den hollandske kyst. Diget blev gjort bredere i 1993-1995.

Hyttekolonien

Den første hytte ved Sneum Sluse stammer fra 1930'erne, og flere hytter kom til i 1950'erne og 1960'erne. Hytterne blev oprindeligt brugt af jægere og fiskere, og snart opstod et helt særligt fritidssamfund ved slusen. De første hytter var opført ulovligt på jord ejet af digelauget. Først i 1981 vedtog Esbjerg Kommune at gøre hytterne lovlige. I dag bruges hytterne som primitive sommerhuse, og alle de yderste hytter ved åen har en bådebro, hvor ejernes små både er lagt til.

Sneum Digesø en af danmarks bedste fuglesteder

Sneum Digesø er en kunstig sø, der er skabt da Darum-Tjæreborg­diget i 1990erne blev forstærket. Skråningen blev gjort længere og fladere, hvorved store naturområder forsvandt. Som erstatning blev opkøbt 56 ha marsk, hvor man opgravede 200.000 m3 klæg til diget. Det skabte et stort fuglevenligt søområde.

Engene omkring søen afgræsses om sommeren af kreaturer, som forhindrer tilgroning med tagrør og buske.

WW2 minekasser som kystsikring

Betonkasserne som ligger på kystsiden ved Sneum Sluse stammer fra tyske miner, som ikke nåede at blive udlagt inden maj 1945. Kasserne skulle fungere som betonankre til minerne.

Der var et stort depot med sådanne betonkasser i Tjæreborg. Efter krigen skulle pladsen ryddes og kasserne fik en ny fredstidsopgave ved Sneum Sluse. Her ligger betonkasserne som kystsikring i dag.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1