Kammerslusen ved Ribe
©
41 km

Kammerslusen ved Ribe

Ribe Å løber ud i Nationalpark Vadehavet gennem Ribe Kammersluse. Der løber i snit 15.000 liter vand i sekundet gennem slusen og ud i Vadehavet. Efter en storm med lukket sluse og megen nedbør, kan der løbe op til 4 gange så meget.

Ribe Kammersluse ligger centralt placeret midt i Nationalpark Vadehavet. Slusen blev bygget i 1914 sammen med at Ribe dige blev nygget. Slusen er den ene af de to vestvendte kammersluser i Danmark. Den anden ligger i Hvide Sande og forbinder Vesterhavet med Ringkøbing Fjord.

Ribe Kammersluse er Danmarks eneste kammersluse, hvor en å løber igennem.

Hotel Kammerslusen Infotavle

En sommerhuskoloni – fritidshuse

Omkring 1930 byggede en række af Ribes borgere små, pittoreske sommerhuse langs Kanaldiget, så der efterhånden opstod et lille kulturmiljø ved slusen, hvor ejerne kunne nyde naturen, dyrke sejlsport, jagt og fiskeri.

Husene er ligger der endnu og er løbende blevet moderniseret.

Åen løber igennem Kammerslusen

Ribe Kammersluse ligger centralt placeret midt i Nationalpark Vadehavet. Slusen er den ene af de to vestvendte kammersluser i Danmark. Slusen i Hvide Sande forbinder Vesterhavet med Ringkøbing Fjord. Ribe Kammersluse er Danmarks eneste kammersluse, hvor en å løber igennem.

Ribe Holme

Vest for Ribe slår åen et knæk mod syd. Denne afsnøring og selve arealerne omkring slyngningen er meget fuglerige og derfor fredet. Her er marsk, horisont og masser af natur.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1