Rejsby Sluse
©
53 km

Rejsby Sluse

Ved slusen løber Rejsby Å ud i vadehavet. Fra slusen kan man køre langs diget. Nordpå opleves Vadehavets smukke og særprægede natur. Her ligger også den bevoksede marskø, Råhede Vade, som er omgivet af render og priler.

Mindesten ved Rejsby Sluse

30. august 1923 indtraf en af de sjældne sommerstormfloder. Vandstanden var med 4,20m den højeste vandstand, der nogen sinde er målt i august måned ved den danske vadehavskyst. Ved Rejsby var man ved at bygge dige, og i en lille barakby nær Rejsby sluse boede en del af arbejdsmandskabet. Vandet kom meget pludseligt om eftermiddagen, og først næste morgen kunne man nå ud til slusen. Nogle havde reddet sig i land, men 19 mand druknede. Da redningsmandskabet nåede frem til, hvor barakbyen havde været, fandt man én overlevende, der noget forkommen sad på det ufærdige dige.

Sheltere og bålplads

Ved slusen blev i 2020 opført tre shelters og en bålplads, der tilbyder overnatning og bålhygge for turister og lokale. De er designet til at være en naturlig del af området.

Overnatning her er gratis og kræver ikke booking. Ønsket er at holde stedet åbent og tilgængeligt for alle.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1