Rejsby Sluse
©
53 km

Rejsby Sluse

Ved slusen løber Rejsby Å ud i vadehavet. Fra slusen kan man køre langs diget. Nordpå opleves Vadehavets smukke og særprægede natur. Her ligger også den bevoksede marskø, Råhede Vade, som er omgivet af render og priler.

I 2020 er der kommet et nyt trækplaster ved Rejsby Sluse, idet der er rejst en fin lille shelterby på stedet. Shelterne er til fri afbenyttelse, ikke noget bøvl med bookinger.

Mindesten ved Rejsby Sluse

30. august 1923 indtraf en af de sjældne sommerstormfloder. Vandstanden var med 4,20m den højeste vandstand, der nogen sinde er målt i august måned ved den danske vadehavskyst. Ved Rejsby var man ved at bygge dige, og i en lille barakby nær Rejsby sluse boede en del af arbejdsmandskabet. Vandet kom meget pludseligt om eftermiddagen, og først næste morgen kunne man nå ud til slusen. Nogle havde reddet sig i land, men 19 mand druknede. Da redningsmandskabet nåede frem til, hvor barakbyen havde været, fandt man én overlevende, der noget forkommen sad på det ufærdige dige.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1