Ballum Sluse
©
64 km

Ballum Sluse

Ballum Sluse ligger ved udløbet af Brede Å i vadehavet. Byggeriet af slusen gik i gang i 1914, men blev forsinket af 1. verdenskrig, der blev erklæret samme år. Store dele af anlægsarbejdet blev pålagt franske og russiske krigsfanger. 1915 stod det egentlige sluseværk færdigt.

Landskab ved Ballum Sluse er rastested for tusindvis gravænder, hjejler, grågæs og bramgæs. Også rovfugle, vadefugle og andefugle ses. Er du heldig, er der også sæler.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1