Sølsted Mose
©
75 km

Sølsted Mose

Mosen ligger ved landsbyen Sølsted ca 9 km nord for Tønder. I mosen findes en række gangstier og hjulspor. En markeret vandretur på 2.5 km starter fra P-pladsen og leder den besøgende på en flot tur rundt i mosen. Undervejs passeres flere vandhuller og der er bygget to fugleskjul med bænke, hvorfra man kan sidde og betragte fuglene.

Sølsted Mose er en af de sjældne, sønderjyske hedemoser med sit eget, specielle fugleliv. Til mosens åbne områder er knyttet karakteristiske fugle som krikand, tinksmed, dobbeltbekkasin (visse år over 10 par) samt nogle år hedehøg.

Bedste tidspunkt for et besøg er forår og sommer. Gummistøvler er en rigtig god ide, og om sommeren er myggeolie et must.

Fugleværnsfonden om Sølsted Mose Folder over Sølsted Mose
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1