Arrild Kirke
©
63 km

Arrild Kirke

Arrild Kirke har Nationalmuseets ord for at være noget ud over det sædvanlige! I forbindelse med en restaurering i 1930-erne, betegnede konservator Andersen kirken som en af det vestlige Sønderjyllands mest interessante! Kirken er fra omkring 1350 og er både i sit ydre og sit indre særdeles smuk.

Kirkens tårn nedbrændte i 1783 og blev derefter genopbygget. Ved denne lejlighed ombyggede man tårnrummet til våbenhus. Et tidligere våbenhus på nordsiden er nedrevet.

Der er udgivet et lille hæfte, der omhyggeligt og detaljeret beskriver kirken og dens interessante indhold. Hæftet ligger i våbenhuset og er gratis.

Militære straffefangegrave

På kirkegården findes seksten grave med militære straffefanger. Tre af dem fra en lejr ca. 200 m syd for kirken, de øvrige fra en lejr i Øberg 2,5 km mod sydvest. Cementstene på gravene er af samme type som de fleste andre af de oprindelige sten på landsdelens soldatergrave fra verdenskrigen. De er rejst af de tyske myndigheder før Genforeningen i 1920.

Straffefangerne var soldater, der på den ene eller anden måde havde forbrudt sig mod hærens reglement. Normalt blev de indsat i et af Tysklands mange fæstningsfængsler, men i efteråret 1916 blev det tilladt at bruge dem som arbejdskraft uden for fæstningerne. Ved bygningen af stillingen blev der indsat 32 kompagnier á 250 mand, som blev brugt til det mest slidsomme arbejde.

Mindesten over faldne i WWI

På kirkegården rejstes 1922 en mindesten for 23 faldne og savnede i krigen 1914-18.

Den 31. juli 1914 klokken 19.00 blev Det Tyske Kejserrige erklæret i krigstilstand. Også sønderjyderne skulle i kamp for kejseren. I de følgende fire år måtte 30.000 mænd fra Nordslesvig, det nuværende Sønderjylland, kæmpe for en sag og et land, som for de fleste ikke var deres.

6.000 sønderjyder blev dræbt under tysk flag i første verdenskrig. Krigen er blandt de krige, der har kostet flest danske liv.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1