Mandø Ebbevej
©
46 km

Mandø Ebbevej

Midt i Nationalpark Vadehavet ligger Danmarks eneste ø, som kun kan nås ved lavvande. I mange år var Ebbevejen den eneste forbindelsen til Mandø fra fastlandet. Vejen stammer fra Ribe-digets bygning i 1914. Den er markeret med koste, men der må ikke mere køres på den med biler.

Låningsvejen som ligger nord for Ebbevejen er derimod offentlig og kan benyttes, hvis man ved, hvornår der er lavvande. Vejen oversvømmes to gange i døgnet af tidevandet selvom den er hævet 75cm over havbunden.

Hvor Ebbevejen går ud i Vadehavet ligger en fin lille parkeringsplads med borde og bænke. Herfra kan du gå på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund. Du kan finde muslinger, orme, krabber, rejer og småfisk.

Himlen synes høj i det flade land og tidevandet skaber dynamik i landskabet. Mange fugle raster og finder føde i området. Der er altid noget at se på.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1