Et mystisk dødsfald i Ansager

2b. En samtale med den afdødes søn

Den dødes hustru bor i Esbjerg. De har 8 børn og har levet udmærket sammen.

Vi har talt med en af den afdødes sønner, hr. Hvolbøll, der er inkassator ved Dansk Spareselskabs Vejle-afdeling.

Hr. Hvolbøll, der nu skulle til Varde, udtaler til os:

Det er ganske urigtigt, når nogle enkelte blade har meddelt, at min fader ikke levede godt sammen med min moder. Han arbejdede jo i Ansager og kunne således ikke bo hjemme i Esbjerg, men lørdag aften, da ulykken skete, havde han været på besøg hos en fætter, nemlig snedkermester Marinus Nielsen i Varde. Her befandt han sig udmærket godt og var i godt humør, som han plejede, da han gik hjem. Næste morgen fandt posten ham så død.

Min faders navn er Peder Knudsen Hvolbøll, og vort hjem er i Esbjerg . Jeg har 7 søskende, hvoraf 3 brødre i Amerika.

Hvor kan det være, Deres fader boede i barakken?

Fader var glad ved at bo der. Det var meget mere frit, sagde han. Han holdt sig jo selv med tørkost, og naturligvis blev den ikke så fin, som den ellers ville være bleven, men det passede ham nu bedst.

Er det drab eller rovmord?

Ved undersøgelsen i dag fandt politiet ingen penge. - En blodig økse. - Blodstriben over P. Knudsens bryst.

Ansager onsdag middag.

Vi var i dag på gerningsstedet vidne til, at liget af den gamle Knudsen blev taget af barakken og lagt i kisten. Ved denne lejlighed viste det sig, at der over ligets bryst var en smal blodunderløben stribe, som selvfølgelig kan hidrøre fra en blodsamling, men også være kommen af et slag. Kisten blev forsynet med øvrighedens segl og er nu på vej til Varde, hvor obduktionen skal foregå.

Det var et grufuldt syn at se det gamle stive snavsede legeme i de frygtelige blodplettede laser blive lagt i kisten.

Efter at liget var blevet fjernet, gik politibetjent Andersen i gang med en grundig undersøgelse af barakken, og alle småting blev raget ud og undersøgt. Gammelt tøj, sengeklæder, madrassen, alt blev nøje undersøgt, for om muligt at finde den afdødes penge.

Men tegnebog og pung var borte og det var umuligt at finde en eneste øre. Hans brødmærker og papirer, familiebreve o.l. lå i en lille æske, men penge var der ingen af.

Hans stok, som han altid førte med sig, fandt man, men den var oversprøjtet med blod. Det samme var tilfældet med hans overfrakke, der hang på væggen.

En økse

Der stod lige under det sted hvor frakken hang, bar mærker af blod, men det er mere sandsynligt, at det er dryppet ned på den, og at den ikke har været brugt af en voldsmand. Men politiet tog den for tilfældet med sig for at lade den undersøge. Antagelig i aften vil resultatet af obduktionen i Varde foreligge, men resultatet af politi­undersøgelsen i barakken foreligger altså nu, og det har vist sig, hvad vi stadig har formodet, at pengene er borte, og det kaster jo et besynderligt lys over dødsfaldet.

Man står altså overfor et røveri.

Og der kan jo da være to antagelser.

Den ene ligger ganske nær, at den gamle Knudsen er blevet overfaldet og slået til jorden og berøvet sine penge.

Det kan også antages, at han er faldet, har slået sig slemt, er fundet i den frygtelige tilstand i barakken af en tilfældig forbipasserende, der har benyttet sig af hans hjælpeløse tilstand til at frarøve ham pengene.

Forhåbentlig må det lykkes politiet at komme på spor efter den rette sammenhæng.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1