Cykelrute 1 Ansager / Kærbæk
©
10 m

Cykelrute 1 Ansager / Kærbæk

Start fra torvet i Ansager og kør nordpå ad Nørregade. Efter at have kørt over bækken, drej til venstre ad Kølbakken og Fuglebakken forbi Skovlund-Ansager hallen og efter 100 drej til højre og tag cykelstien mod Skovlund.

Turen ender på torvet i Ansager

Loddenhøjene

På Ansager Vestermark ligger tre fredede kæmpehøje bevokset med egekrat: Store Loddenhøj, Langloddenhøj og Lille Loddenhøj.

Gravhøjene er begravelsespladser fra den tidligste bonde­stenalder til slutningen af vikingetiden. De er bygget af jord og tørv over et eller flere gravsteder. De to gravhøje er runde i grundplanen og kaldes rundhøje. Langloddenhøj er en langdysse.

Uddegård

Uddegård er en gammel selvejergård. Før 1800 lå gårdene klumpet sammen i landsbyer, men langs Grindsted å lå tre gårde: Mølbygård, Uddegård og Tiphedegård. De var alle udenfor landsby­sammen­hol­det, og havde deres jord samlet rundt om gården.

Under svenskekrigen i 1658 blev gården plyndret flere gange.

Fårholt Bjerge

Fårholt Bjerge er en sandbanke som hæver sig i landskabet med 31 meter over havet. Grindsted å løber tæt forbi 10 meter lavere.

Nogle mener sandbanken er dannet af sand, der er blæst bort da Kvie Sø blev dannet.

Kærbæk

Midt i 1800-tallet flyttede de første beboere ud på det der dengang hed Kvie Hede. Ca. 1900 fik byen navnet Kærbæk, og der var købmand, mejeri, smed, forsamlingshus og skole.

Købmandsbutikken i Kærbæk fungerede fra 1911-1992

Kvie

Står man ved Nørrebæk og ser mod syd, kan man se resterne af landsbyen Kvie. Længst til venstre ligger Østergård og længst til højre ligger Vestergård. Mellem de to gårde lå landsbyen. Halvdelen af de gårde der var er rykket ud på udmarkerne.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1