Kvie Sø - børnevenlig badesø
©
2.8 km

Kvie Sø - børnevenlig badesø

Beliggende 2 km nord for Ansager med et areal på 30 ha.

Søen opstod efter seneste istid for cirka 12.000 år siden. Søen blev sammen med de omkringliggende områder fredet i 1947.

Søen er en af de sjældne lobeliesøer, som er næringsfattige hedesøer. For at bevare status som næringsfattig, er der foretaget omlægning af dræn og afskæring af tilløb til søen fra dens tidligere afvandingsområder, som tilførte næringsrigt drænvand, hvilket forurenede søen. Den har en god vandkvalitet og sandbund og er i store dele meget lav, hvilket gør den velegnet for børn. Der er desuden en badebro.

Omkring hele søen er der anlagt vandrestier af Hjerteforeningen, det vil sige såkaldte "hjertestier" – en på 2,5 km og en på 3,5 km.

På strandområdet findes desuden en legeplads og Søpavaillionen som lige har haft 80 års jubilæum. I Søpavallionen er der nu indrettet restaurant "Pandekagehuset"

Opvisning med falk

Der er hvert efterår tradition for at Falkoner Frank Skaarup fra Suldrup giver opvisning ved Kvie Sø. Under demonstration af falkens flyveevner, flyver den ofte så tæt hen over tilskuerne, at de uvilkårligt må dukke sig.

Populær badesø også i 1930-erne

Københavnerbørn bader i Kvie Sø. Allerede i 1930'erne var søen populær som udflugtsmål. I 1932 blev pavillonen opført så badegæsterne kunne komme ind at sidde og nyde deres mad og drikke.

Søtrolden ved Kvie Sø

Trolde holder ikke bare til i høje, også i søer og vandløb findes trolde, de såkaldte nøkker og søtrolde.

Sådan en trold boede også i Kvie Sø. Han var sådan set en venlig trold, der ikke generede bønderne på egnen, men han krævede et årligt offer, nemlig en kvie. Hvis ikke han fik sin kvie, tog han selv en. Sådan skete det engang, at et par kvier gik ud i søen, og trolden prøvede at trække den ene til sig med en bådshage. Det mislykkedes imidlertid, kvien stak af og trak bådshagen med sig. Bønderne syntes, at bådshagen var speciel og satte den op ved kirken som dekoration.

Det syntes trolden bestemt ikke om, al den stund at trolde ikke kan fordrage kirker. Så den følgende dag troppede trolden op ved kirken og forlangte sin bådshage igen. Det gik nok ikke så let endda, for han truede med at forlade søen, hvis ikke han fik vilje. Han fik til sidst bådshagen igen, men da var han blevet så vred at han slog den ind i kirkemuren, som revnede derved, - og så fløj han i øvrigt væk og er ikke siden blevet set ved søen.

Sommerhuse ved søen

I området lige øst for søen ligger et sommerhusområde med omkring 230 sommerhuse (pr. 2023). Sommerhusområdet har både ældre og nyere huse, idet området er blevet udvidet betydeligt i starten af det 21. århundrede.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1