Portlandmosen
©
161 km

Portlandmosen

Portlandmosen er navnet på den vestligste del af Lille Vildmose. Aalborg Portland Cement opkøbte under krigen et stykke af Vildmosen for at opgrave tørv til ovnene. På grund af afvanding og tørvegravningen er Portlandmosen i dag kraftigt tilgroet og har langt fra sit naturlige udseende.

Den omfattende dræning er dog på vej til at ødelægge den naturlige højmosevegetation også på de uberørte partier. For at genskabe Portlandmosen som levende mose er opsat over 200 spunsvægge og træskodder i de gamle afvandingsgrøfter, ligesom 182 ha tilgroet mose er ryddet og 4,7 km læhegn er fældet.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1