Lille Vildmose
©
160 km

Lille Vildmose

Lille Vildmose er Danmarks største fredning på land. Tofte Mose, som er den sydlige del af området, er den største og bedst bevarede højmose i Nordvesteuropa.

Før græssede heste, kreaturer og tamsvin i området. I dag er det elg, krondyr, rådyr og vildsvin, der deler området med en mangfoldighed af andre dyr og planter, der følger med århundreders græsning.

Græssende dyr plejer naturen. De store pattedyrs græsning og fødesøgning i Høstemark Skov og Tofte Skov har ført til en enestående artsrigdom.

Aage V Jensen naturfond - Folder Naturturist - Lille Vildmose

Tørvetoget

Fra besøgscenteret og til Birkesø, kan du købe billet til en guidet tur med tørvetoget. Endestationen er fugletårnet ved Birkesø hvor der er et kort ophold inden turen går tilbage til besøgscenteret.

Turen tager knap en time.

Birkesø

Birkesø blev i 1761 tørlagt efter at der blev gravet en 5 meter dyb kanal, der ledte vandet ud af Lille Vildmose til Kattegat. Det medførte at området kunne dyrkes. Birkesø fik herefter en godt 250 år lang epoke med landbrugsdrift.

I år 2017 blev søen genetableret efter 250 års tørlægning og er allerede blevet en af landets fuglerigeste søer.

En smalsporet tørvebane går ud til søen. Der er flere daglige ture til Birkesø udgående fra besøgscenteret.

Besøgscenter

Lille Vildmosecentret ligger midt i Lille Vildmose. Det er et godt sted at begynde dit besøg i Lille Vildmose, inden du på egen hånd tager ud og oplever mosen med dens mange dyr og planter.

I centeret er der et caféterie.

I træerne på parkeringspladsen hænger højtalere, der afspiller fuglestemmer. Så tro ikke nødvendigvis på, at der flyver et par traner forbi, bare fordi det lyder sådan.

Portlandmosen

Portlandmosen er et område på ca. 900 hektar i den nordvestlige del af Lille Vildmose. Området er stadig præget af tidligere tiders tørvegravning, for Cementfabrikken Aalborg Portland. Nu er tørvegravningen stoppet og de gamle drængrøfter er fyldt med vand.

Der er anlagt en næsten 2 kilometer lang plankesti ud i Portlandmosen som på en del af strækningen kan benyttes af kørestolsbrugere og barne- og klapvogne.

Vildsvin

I området ved Tofte Skov holder Danmarks største og ældste bestand af vildsvin til. Det er en flok bestående af cirka 150 stk.

Den nemmeste måde at se dem på er ved fodringspladsen i besøgscenteret. Her bliver vildsvinene fodret hver dag kl. 11.15, 13.15 og 15.15 ved en automatisk fodertønde.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1