Birkesø i Lille Vildmose
©
159 km

Birkesø i Lille Vildmose

For 250 år siden blev Birkesø tømt for vand i forbindelse med en storstilet afvanding af Lille Vildmose. I 2017 er vandet vendt tilbage og Birkesø er igen blevet til en sø.

Med vandets tilbagevenden i mosen, undgår man at den eksisterende højmose tørrer ud og nedbrydes. Samtidig skabes der gode betingelser for, at højmosen kan brede sig og på længere sigt sammenbinde de nuværende områder med højmose.

Birkesø er lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1 meter og strækker sig over 130 ha. Tre lave fugleøer er placeret i søen for at skabe et yngleområde, der er sikret mod ræve. Den ene af fugleøerne ligger lige ud for udsigtspavillonen. Hvorfra publikum kan nyde udsigten ud over søen uden at forstyrre fuglelivet.

Fra besøgscenteret går en smalsporet jernbane ud til Birkesø. Der er dagligt flere togture til søen.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1