Museum Give
©
35 km

Museum Give

Museum Give viser livet, som det har formet sig på Give-egnen fra 1500 tallet og frem til i dag. Få historien om den nøjsomme hedebefolkning på de fattige jorde og om stationsbyens opblomstring og erhvervslivets betydning for hele egnen egnen. Besøg hedebondens gård, den gamle købmandsbutik og de mange håndværk.

Det er et godt sted at gå rundt flere generationer sammen og få en snak om gamle dage. De mange genstande fra tidligere husholdninger, butikker og håndværk inspirerer til historier om "gamle dage".

Forandringer på vej

Give ligger på kanten af de fede jorde østpå og de magre sandjorde vestpå. Med jernbanens hjælp blev der skabt et driftigt erhvervsområde og et område med mange vidt forskellige livsforståelser og trosretninger. Historien, om hvordan dette krydsfelt har udviklet Give til et dynamisk samfund, vil fremover blive et helt centralt tema i museets formidling og medføre ændringer i udstillingerne.

Hjemmeside

En skolestue for 100 år siden

Skolestuen giver et indtryk af hvordan skolegangen var i starten af 1900-tallet, hvor det handlede om udenadslære og hvor der ikke var plads til pjat og leg.

Den gamle skolestue er en del af museets permanente udstilling.

Vaffelbagning

Til daglig er der ikke vaffelbagning på museet, men grupper på mindst 20 personer kan booke det og få sukker og syltetøj samt the/kaffe/saftevand.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1