Frederikshåb Plantage
©
27 km

Frederikshåb Plantage

Plantagen består af rødgran, men stadig mere blandet løvskov. Du kan træffe krondyr, rådyr, harer, ræve, grævlinge og natravne.

Langs egene er en skovvej, der er skærmet af egetræer og ligger langs et dige, som blev brugt til at afgrænse skoven og give læ til nye træer, da beplantningen af Randbøl Hede startede i 1804.

I plantagen er der flere afmærkede ruter.

Naturstyrelses folder

Syvårssøerne

Søerne ligger i plantagen og er nogle år vandfyldte og andre år helt udtørrede. Det giver en spændende variation i plante- og dyreliv.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1