Grene Kirke
©
21 km

Grene Kirke

Grene Kirke er en nybygning fra 1892 af den gamle Grene Kirke fra 1100-tallet. Resterne af den gamle kirke og dennes kirkegård ligger tæt ved Grene Sande og Grene Å 2 km mod sydvest.

I 1991 i forbindelse med renoveringen af Grene Kirke får kirken et nyt tårn. Øverst i tårnet er stadig klokken fra den gamle kirke ophængt, men nu sammen med en ny og større klokke. Samtidig fik kirken et nyt orgel på 13 stemmer. Orglet er en gave fra familien Kirk Christiansen.

Da man anlagde kirkegården i 1891 blev hver familie tildelt et gravsted. Gravstederne blev fordelt alt efter gårdenes beliggenhed. Således blev folk fra Løvlund og Gråhede begravet vest for kirken, mens folk fra Billund og Plougslund blev begravet øst og sydøst for kirken.

Gravminder

Herredsfoged Niels Clemensen og hustru Sophie Christendatters gravstene fra 1691 blev flyttet med til Grene kirke. Gravstenene lå oprindeligt i gulvet foran koret i den gamle kirke. Gravstene blev muret ind i våbenhusets væg. Ved renoveringen af kirken i 1991 blev våbenhuset brudt ned og erstattet af det nye tårn. Gravstene blev derfor flyttet ud af kirken og anbragt på kirkens østgavl. Gravstene er af sandsten og ca. 200 cm. høje og 65 cm. brede.

Det gamle spir

Da kirken blev bygget ønskede menighedsrådet at bygge den med tårn, men fik kun lov til et spir. I spiret blev kirkeklokken fra den gamle kirke hængt op. Spiret var dækket af kobbertag, det øvrige af kirken med skifer.

Det gamle spir er nu placeret på kirkegården mellem den almindelige kirkegård og naturkirkegården.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1