Baldersbæk Plantage
©
13 km

Baldersbæk Plantage

Velkommen til Københavnerplantagen Baldersbæk. Efter krigen i 1964 og tabet af Sønderjylland var der stor folkelig opbakning til skovrejsning på de jyske heder.

De mest udpinte jorde blev på initiativ af grosserer og fabrikant Holger Pedersen opkøbt af velstående københavnere for at opdyrke heden, skaffe arbejde til lokalbefolkningen og nogle rekreative områder til ejerne selv - sådan opstod "Københavnerplantager".

Baldersbæk blev påbegyndt tilplantet af Holger Petersen i 1891 og fremstår i dag med varieret natur, flora og fauna. Villaen ligger som centrum i et smukt anlæg med damme, statuer, springvand mm. Der kultiverede anlæg ved villaen går over i den frie natur i ådalen.

God tur rundt i området!

Om københavnerplantagen
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1