Store Jyndovn - langdysse
©
18 km

Store Jyndovn - langdysse

Langdysser er en begravelsesform fra bondestenalderen 3500 år før vor tidsregning. I denne type gravhøje kunne der være op til 5 begravelseskamre. Kamrene lå på centerlinjen med en dæksten over hver og i periferien af højen blev rejst en række randsten. Fra randstenene og op til dækstenene blev der fyldt op med lag af jord og mindre sten.

Navnet Jyndovn er sammensat af Jynd, som på jysk betyder kæmpe eller jætte, og ovn. Jyndovnen er således kæmpernes (bage)ovn, og navnet har helt givet sit udspring i den almindelige folketro. Kun kæmper kunne have håndteret så store sten.

Højen dækker 936m2

Denne langdysse er 117 meter lang og 8 meter bred og består af 62 randsten og et velbevaret kammer med dæksten. Oprindeligt har der været 180 sten stående tæt ved siden af hinanden hele randen rundt. De mange sten har givet anlægget et monumentalt præg.

Da dyssen blev bygget var området dækket af skov med kun en mindre rydning, hvor landsbyen og langdyssen lå. Dyssen blev fredet i 1841 sammen med flere andre i området.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1