Grene Sande
©
19 km

Grene Sande

Grene Sande er navnet på et særpræget klitlandskab midt i Gyttegård Plantage. De mange sandklitter er skabt af sandflugt i slutningen af sidste istid.

Nyere sandflugt i slutningen af 1700-tallet har tilført yderligere sand, så klitterne nu rejser sig 7 meter over hedelandskabet. De fugtige kærområder har standset flyvesandet, som giver læ til de næste sandkorn og sandet danner til sidst de store klitter, som man ellers kun oplever ved Jyllands vestkyst.

Åbne sandområder

En gigantisk sandkasse på 400x100 meter hvor sandet stadig er på flugt. At sandet bevæger sig kan ses på træernes rødder, som står frit i luften, mens de forsøger at klamre sig til det løse sand.

Traner yngler i området

Naturen i Grene Sande består af store åbne områder med hede, mose, kær og små vandhuller. Det er ideelt for fugle som trane, tinksmed, natravn og rødrygget tårnskade, som alle yngler i området.

Den lille vadefugl, tinksmeden er dog stadig en sjælden gæst.

Heste og kvæg plejer naturen

Naturarealerne bliver plejet med afgræsning, der bidrager til forbedre biotopforholdene og højne biodiversiteten. Når græsset er gnavet ned, kommer der lys ned til planterne i bunden, som så bedre kan konkurrere med græsset om næring og lys.

Gyttegård golfbaner

Gyttegård Golf Klub ligger tæt på Grene Sande. Fra den sydlige del kan man kikke ind på banen, der har 18 afvekslende golfhuller i skov og åbent landskab. Det er en par 70 bane.

Hundeskov til de firbenede

Fra parkeringspladsen midt i Grene Sande er der adgang til hundeskoven. Det er et stort godt tilvokset område på 5 hektar med mange stier og udgange flere steder (4 låger).

Det kan også anbefales at tage hunden med i snor rundt i Grene Sande. Et helt utroligt smukt område og hunden vil elske det!.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1