Klelund Plantage
©
16 km

Klelund Plantage

Klelund Plantage er et 1.400 ha stort skovområde, hvor kulturhistorien omkring et tidligere jagtslot genskabes. Klelund blev grundlagt i 1868 som en Københavnerplantage. Klelund Plantage er den største af københavnerplantagerne i området omkring Hovborg. Oprindeligt var området, hvor plantagen ligger i dag, et stort og vindblæst hedelandskab uden særlig varieret vegetation. Der er stadig i skoven synlige indlandsklitter.

Dyrehaven

Klelund Dyrehave blev etableret i 2010, og visionen er at skabe en mere mangfoldig natur. Krondyrene får her frit spil til at præge landskabet og beplantningen, og derved give en helt anden naturoplevelse for skovens gæster med lysåbne områder, mere varieret bevoksning og flere naturligt hjemhørende træarter.

Ulve med hvalpe

Den 14. juli 2021 fangede vildtkameraer to nye ulvehvalpe. Siden er der set mindst tre hvalpe. Hvalpene er født i begyndelsen af maj måned. Området hvor ulvene lever er afspærret, men de kan ofte ses fra tårnet eller fra en af de afmærkede tilgængelige ruter.

Udsigtstårn

I den nordlige ende af Klelund Dyrehave er der i 2014 bygget et 26 meter højt udkigstårn, der er tilgængeligt for skovens gæster.

Myretuelegeplads

Oplev myrenes verden på legepladsen. Prøv om du kan komme hele vejen rundt uden at røre jorden - du får brug for både balance og mod.

Adgang

Der er adgang til dyrehaven fra kl. 6.00 om morgenen og til solnedgang. Man må kun færdes på veje og større stier og kun til fods eller på cykel. Vildtet har brug for ro og uforstyrrethed. Der går offentlig vej gennem området og al parkering skal ske på parkeringspladsen ved Mindestenen.

Klelund Dyrehaves hjemmeside Ulvepar har fået hvalpe - 2021
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1