Vikingernes Jelling
©
42 km

Vikingernes Jelling

Jelling-monumenterne består af to høje, en skibssætning og to runesten fra den danske oldtid og vikingetid beliggende omkring Jelling kirke.

Kirken

Mellem de to vikingetidshøje ligger en af de ældste stenkirker i Danmark. Jelling var i 900-tallet hovedsæde for kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Da Harald blev kristen omkring år 965 lod han den første kirke i Danmark bygge i Jelling (Hvis man lige ser bort fra Ribe og Hedeby). Den nuværende kirke blev først opført omkring år 1100, hvor den erstattede hele tre forskellige stavkirker af træ, der alle var brændt.

Jelling kirke

Jelling Kirke ligger mellem de to store gravhøje og er en del af Jellingmonumenterne. Kirke der er fra 1000-tallet ligger der, hvor Harald Blåtand havde sin hal.

Kongernes Jelling

Museet Kongernes Jelling fortæller historien om de to danske vikingekonger Gorm den Gamle og Harald Blåtand - der havde sæde i Jelling - og deres tid på en ny, moderne og spændende facon.

Jellingestenene

De to jellingesten fortæller hver deres historie. Den lille om første gang navnet Danmark blev nedskrevet med runer i Danmark, mens den store sten fortæller historien om dengang, da Danmark blev kristen og Harald Blåtand samlede hele Danmark og Norge. De to høje er i deres nuværende form ligeledes fra kongernes tid i 900-tallet.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1