Esrum Kloster
©
229 km

Esrum Kloster

Esrum Kloster & Møllegård er en oplevelsesattraktion! Fortællingen om stedet og tiden bliver levende og sanselig ved at deltage i oplevelser.

Inde på klostret kan du fordybe dig i stedets historie og få en forståelse for hvordan munkene levede.

Franske munke valgte for 850 år siden, at placere klosteret netop her i naturskønne omgivelser. Oplev selv landskabet! Følg den afmærkede rute forbi naturlegepladsen, klosterhaven med lægeurter og klap fårene på fårefolden.

Museets hjemmeside
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1