Tipperhalvøen
©
40 km

Tipperhalvøen

I sydenden af Ringkøbing Fjord ligger Tipperhalvøen. Området er kun nogle få hundrede år gammelt og dannet ved aflejring af sand og klæg øst for Holmslands klittange.

Halvøen består af Tipperne mod nord og Værnengene mod syd. Området er med de flade enge, åbne landskab og fjordens lave vand et af de vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle i Europa. En righoldig plantevækst og mange bunddyr kommer både fisk og fugle til gode.

Den nordligste del har begrænset adgang for publikum. Se nærmere på Naturstyrelsens hjemmeside. I øjeblikket er der adgang onsdag og lørdag 9.30 til 15.30.

Adgang kun tilladt i bil. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet. Færdsel er kun tilladt til fods på græsplænen rundt om Tipperhuset, i fugletårnet og ad det markerede stiforløb ud til fugleskjulet. Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Tipperne.

Naturstyrelsen om adgang

Vandretur om Bjålum Klit på 6 km

Bjålum Klit adskiller sig markant fra den øvrige del af Tipperhalvøen. Området består af klitter, hede og mose med buskvegetation. Bjålum Klit blev fredet i 1974 sammen med Værnengene og Nymindestrømmen.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1