Lydum Kirke
©
26 km

Lydum Kirke

Lydum kirkes overgang til status som lejlighedskirke betyder alene, at de regelmæssige gudstjenester i kirken er ophørt. Men det skal samtidig understreges, at kirken kan bruges (åbnes) ved dåb, bryllupper, begravelser og konfirmation for sognets menighed samt jule- og jagtgudstjenester.

Kontakter man præsten i god tid, i forbindelse med f.eks. dåb, kan dåbsgudstjenesten annonceres i kirkebladet, og derved afholdes der en gudstjeneste, som retter sig mod alle i sognet. Kirken og kirkegården er i funktion når sognets beboere måtte ønske det.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1