Lønborg Hede
©
28 km

Lønborg Hede

Den fredede Lønborg Hede ligger tæt på Vostrup, kun nogle få kilometer fra ferieområderne ved Ringkøbing Fjord. På Lønborg Hede får du en stor og særpræget naturoplevelse.

Særlig den sjældne klokkelyng og rosmarinlyng findes i store mængder på heden.

Mange steder i lyngen ses gamle hjulspor fra dengang man hentede tørv i moserne på heden. Lønborg Hede har aldrig har været forsøgt opdyrket. Faktisk er landskabet stort set uændret gennem 70.000 år, da forrige istid sluttede.

Traner er set på heden

Da Lønborg Hede blev fredet var der stadig urhøns, regnspover og tinksmed på heden. De sidste urhøns forsvandt dog snart – dog er der de senere år set traner på den store hede, hvor der er fred, fordi den ligger langt fra alfarvej.

Krondyr på heden

Krondyrene på Lønborg Hede udgør en fascinerende del af dyrelivet i området. De er ofte observeret i grupper, og det er en imponerende oplevelse at se dem i deres naturlige habitat.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1