Fugletårn ved Skjernåvej
©
31 km

Fugletårn ved Skjernåvej

Fem steder i området er der opført fugletårne og fugleskjul, som også er et besøg værd, hvis man ikke er interesseret i fugle, men blot vil nyde en smuk udsigt.

En af to mest besøgte fugletårne er placeret ved p-pladsen ved Skjernåvej med udsigt over Hestholmsøen og græsningsengene.

Havørnen

Siden 2010 har havørnen ynglet i omegnen af ådalen og kan dagligt ses fouragere i den vestlige del af ådalen.

Prikken øverst på fotoet er en havørn, som har fået de store flokke af gæs til at gå på vingerne.

Se på fugle

Dagen før dette foto blev taget, var der observeret en sortvinget braksvale. Den fløj nærmest opvisning rundt om tårnet. Det rygtedes hurtigt og mange fugleinteresserede var mødt op i tårnet med deres store kikkerter og delte beredvilligt ud af deres viden.

Over 265 fuglearter er observeret i området. Året rundt ses imponerende mængder af skarv, fiskehejre, knopsvane, grågås, blishøne og mange andearter.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1