Skjern Enge
©
31 km

Skjern Enge

Et naturområde på 2200 ha, der overvejende består af enge, vådområder, søer og Skjern Å. Skjern Enge er den vestligste del af Skjern Å-dalen og Danmarks eneste floddelta.

26 p-pladser med flotte udsigter og borde/bænke giver let adgang til området. På cykel, til hest og til fods kan man komme rundt i området på de dertil anlagte stier. To hængebroer og flere trækfærger gør det muligt at krydse åen.

Pumpestation Nord

Pumpestationen er den største af de fem pumpestationer fra afvandingsprojektet i 1960’erne, og den er stadig i funktion.

Ved pumpestationen er der trækfærge til deltaets største ø, Kalvholm

Lønborg Kirke og Banke

Udsigten fra Lønborg Banke ved Lønborg Kirke er en af Skjern Ådals store seværdigheder. Det er et godt sted at starte et besøg i området. Her er p-plads samt borde og bænke, og der er opstillet en informationstavle.

Rigt fugleliv i ådalen

Det rige fugleliv er en af Skjern Ådals store attraktioner, og der er gode muligheder for at se fuglene boltre sig på vandfladerne.

Lønborggaard fugletårn

Ved Lønborggaard er der et fugletårn med god udsigt hele vejen rundt. Der er også en udstilling der åbner i april samt et madpakkehus.

Kong Hans´ Bro

Danmarks længste træ hængebro med et spænd på 55 meter fører over Danmarks vandrigeste å.

Brodæk og rækværk er bygget af gran og lærk resten af egetræ. Der er på stedet fundet rester af en tidligere bro fra 1105 også bygget af egetræ.

Holter - marker og natur

Område med marker, eng og natur nord for skjern Ås udløb.

Mange trækfugle raster i området forår og efterår.

Skænken Sø

Søen genopstod i forbindelse med genopretning af Skjern Å. Her vokser bl.a. den sjældne vandplante vandranke, som blomstrer i juli og august med hvide tæpper af blomster.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1