Danevirke
©
144 km

Danevirke

Danevirke er Nordens største forsvarsværk og fortidsminde. Det består af volde og mure og blev bygget fra omkring år 500 til ca. 1200. Værket sikrede Danmarks grænse mod syd og rakte tværs over Jylland mellem fjorden Slien og floden Trenen.

Senest i krigen 1864 fungerede Danevirke som forsvarsværk. Danevirke har en nærmest mytisk rolle i Danmarks historie.

I dag er Danevirke og omgivelserne fredet både som naturområde og som historisk mindesmærke. Det gamle grænseanlæg tiltrækker hvert år mange mennesker, der cykler eller vandrer i det naturskønne historiske område langs med volden.

Hedeby

Hvor Danevirke støder ud til Slien lå Hedeby, vikingernes tidligere handelsmetropol. Byen lå som et knudepunktet for den nord-syd gående Hærvej og den vest-øst gående handelsrute via Ejderen, Trenen og Slien.

Her ligger Hedebymusset, som fortæller om vikingernes liv. Musset er bygget som en samling træskibe, der ligger med kølen som tag.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1