Tistrup Anlæg
©
10 km

Tistrup Anlæg

I anlægget er en flot sø og der er etableret stier rundt i området. Der er indrettet en legeplads og et madpakkehus, hvor der også er en grill. I madpakkehuset er der plads til 12 personer, men i området er der flere steder bordebænkesæt og små hytter.

På den åbne plads findes en talerstol og hvert år afholdes der Skt. Hans i anlægget.

Indvielse af anlægget

Indvielsen fandt sted 29. maj 1932 og indvielseshøjtideligheden havde samlet ca. 300 mennesker. Dagen efter kunne man i egnens aviser læse: - Tistrup er en vågen og fremadstræbende by, men væksten og fremdriften kræver samling om fællesopgaver, indvielsen i går af det nye anlæg i Tistrup er et smukt eksempel på en sådan fællesopgave, løst helt og holdent ad frivillighedens vej, byens selvbevidsthed har samlet kræfterne, og har skabt et fælleseje til glæde for nutiden og fremtiden.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1