Horne Kirke
©
14 km

Horne Kirke

Tidligere var Horne Kirke ejet af Teilmann-slægten på herregården Nørholm. På tårnet vajer tranen, som genfindes i slægten Teilmanns våben. På kirkegården står en af de sjældne runesten.

Kirkebygningens ældste dele, koret og skibet, er opført i romansk stil, som blev brugt i perioden 1050-1250. Tårnet er noget yngre og stammer fra senmiddelalderen fra ca. 1300-1500. Våbenhuset blev opført i midten af 1500-tallet. Kirken er bygget af store granitkvadre, og den romanske stil er tydelig i de store, rundbuede vinduespartier med mindre glasruder.

Våbenhuset er bygget af munkesten på en sokkel af granitkvadre. Munkesten er af tegl og noget større end mursten. I kirkegårdsdiget ses store slaggeblokke, der er brugt som sten. Slaggerne stammer fra jernudvindingen af myremalm, som især fandtes i dette område. Det blev udvundet fra 500 f.Kr. til 1600-tallet.

Runestenen

Fragment af runesten fundet i kirkegårdsdiget ved Horne Kirke. Indskriften lyder "Ravnunge-Tue gjorde denne/Thyras høj."

Hvordan runestenen fra 900-tallet er endt i diget vides ikke, men arkæologiske udgravninger viser, at Horne-området har været meget rigt og betydningsfuldt. Derfor er det forventeligt, at en stormand kunne rejse en runesten her.

I en periode har runestenen pyntet i Nørholms have.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1