Assenbæk Mølle
©
8 km

Assenbæk Mølle

Benedikte Broen

Benedikte broen gør det muligt at komme tørskoet over Kybæk, broen har fået sit navn fordi Princesse Benedikte under et større spejderstævne i 1976 har indviet og gået over broen.

Broen ligger i bunden af en smeltevandsrende og under broen løber Kybæk som er en af de mange naturlige kildespring i området. Broen blev renoveret af frivillige i 2014 og forbinder Assenbæk med Letbæk og dermed de to områders stisystemer.

Den gamle mølle

Den oprindelige mølle brændte i 1870 og blev genopført et par år efter. Til højre ses det nedsænkede møllehus, som nu er revet ned.

Møllen er kendt siden 1500-tallet. I 1699 nævnes møllen som skvatmølle med så karrig en vandtilstrømningen, at møllen måtte hvile i fire dage efter en halv dags maling.

Siden er det gået bedre i midten af 1800-tallet startede en produktion af vadmel. Vandmøllen havde nu rigelig med vand og to meters fald. Sidst i 1800-tallet og frem til den blev nadlagt blev møllen brugt til benstamperi (benmel til foder og gødskning) samt kartoffelmelsfabrikation.

Folk Skovlund

I weekenden efter pinse lyder der lystige toner fra Assenbæk Mølle, når Folk Skovlund lejer pladsen til en musikalsk festival for amatørmusikere.

Som Folk Skovlund selv siger: - Vi er en flok håbløse, tonedøve hobbymusikere, der godt kunne tænke os at lære noget mere. Derfor har vi i 2002 taget initiativet til en weekend med en masse kontakter på kryds og tværs med festligheder og umusikaliteter. Vi deler os op i små spillemandsgrupper efter musikgenre og så spiller vi alt hvad remmer og tøj kan holde. Til sidst kulminerer det i en fælles koncert i "Møllehjulet" lørdag aften for hjælpere og gæster.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1

extraparam=