Da jeg flyttede til Ansager

Jonna Holgersen, frisørsalon

Tilbageblik på 35 år skrevet 2003

For 35 år siden læste jeg en annonce i et dagblad. Frisørsalon, Vestergade, Ansager, til salg. Ved nærmere eftersyn, måtte jeg konstatere, at her var et sted på landkortet, jeg ikke vidste eksisterede, en by jeg aldrig havde set eller hørt om. Jeg kom til en meget smuk lille landsby, - omgivet af skov, krat, so og å, med en utrolig smuk gammel kirke, der lå i bymidten, med tilhørende hyggelig Præstegård, hvor Pastor Hvas var sognepræst.

Torvet

Jeg var også meget betaget af Torvet, et rigtigt gammelt landsbytorv med en kæmpe flagstang, hvor Laurids Halse hver søndag hejste flaget. Var der dødsfald, begravelser eller glædelige begivenheder, fulgte alle i hele byen, der ejede et flag og en flagstang torvets eksempel, og hejste flaget på hel eller halv stang.

Det var også her, sommer-søndagene blev brugt til at pakke madkurv, og sammen med børn og familie gik søndags­udflugterne til Ansager Riviera, Kvie sø.

Masser af butikker og håndværk

Jeg kom til en landsby i rivende udvikling. Jeg husker:

Ansager Andelsslagteri.
Ansager Møbler.
Møbelfabrikken (Skjold Sørensen).
Sydvest Ornestation.
Forsøgsstationen Vestjylland.
Ansager Andelsmejeri.
Ansager Korn & Foderstof.
Ansager Mølle (Østergård, Møllegade).
Ansager Trælasthandel.
Ansager Cementstøberi.
Murerfirmaet (Niels Egon Andersen).
Murerfirmaet (Rasmussen & Co)
Murerfirmaet (Lanse).
Tømrerfirmaet (Gødsvang).
Tømrerfirmaet (Sigurd 1-lansen).
Tømrerfirmaet (Rønberg).
Snedkerfirmaet (Brdr. Jacobsen).
Malerfirmaet (Weis).
Malerfirmaet (Jens Peter Petersen).
Smedefirmaet (Olef Jensen).
Smedefirmaet (Christensen).
Blikkenslagerfirmaet (Bruslund).
BP Servicestation.
Autoværkstedet (Poul Sørensen, Østergade).
Ford Ansager (Nørregade).
Ansager Folke- og Realskole.
Alderdomshjemmet.
Kommunekontoret.
Politikontoret (Therkelsen, Gartnerhaven).
Ansager Central (Ulme Markussen).
Ansager Station (Varde-Grindsted Jernbane).
Varde Bank.
Andelsbanken.
Ansager Sogns Sparekasse.
Taxa (Leif og Grethe Østergaard).
Taxa (Anders Pedersen).
Krøjgårds Systue (Rugvænget).
Ansager Køreskole (Sigurd Rønberg).
Ansager Ørred Dambrug (Holm).
Vognmandsforretningen (Dahlmann).
Vognmandsforretningen (Knud Jørgensen).
Vognmandsforretningen (Andreas Madsen).
Carlsberg Øldepot (Ernst Nissen).
Renovationsfirmaet (Lange Andersen).
Læge (Doktor Steffensen og Gerda).
Tandlæge Norby.
Dyrehospitalet.
Ansager Tandteknikker (Margrethe Carlsen, Vestergade).
Ansager Bogtrykkeri.
Ansager Rekordvask.
Wollesens Vaskeri (Allégade).
Anna Lindbergs Fransk Vaskeri (Lindegade).
Hotel Ansager.
Hjørnekroen.
Håkon Lorentzen Manufakturforretning.
Dam Langer Kjoleforretning.
Tekstilhuset (Nørregade).
Manufaktur & Broderiforretning (Søndergade).
Hestehaves Herreekvipering.
Købmand Nissen (Kolonial & Isenkram).
Købmand Weis.
Ansager Brugsforening.
Ansager Mælkeforsyning (Kirsten og Borge, Vestergade).
Bager Kristensen.
Bager Vedsted (Møllegade).
Slagteriudsalget.
Slagter Hansen (Møllegade).
Ansager Boghandel (Musse Nissen, Vestergade).
Guld Sølv & Ure (Schmidt, Torvet).
Frisør (Mie Arvesen, Søndergade).
Frisør (Emmy Østergård, Lindegade).
Frisør (Jonna Holgersen, Vestergade).
Herrefrisør (Kokkendorff, Vestergade).
Herrefrisør (Nim, Nørregade).
Ansager Skotøjsforretning (Hansen, Møllegade).
Mallings Cykelforretning.
Ansager Radioforretning (Uldbæk, Torvet).
Kiosk & Pølsevogn (Astrid og Leo, Torvet).
Kiosk - Vin & Blade (Grethe og Borge, Nørregade).
Gartner (Søren Christiansen, Søndergade).
Louises Legetøj & Sæbeartikler (Søndergade).
El-forretning (Nissen, Nørregade).
El-forretning (Birk Pedersen, Nørregade).
Ansager Antik (Nørre Allé).
Ansager Rejsebiograf (Olsen, Østergade).
Ansager Håndkøbsudsalg (Olga Pedersen, Østergade).
Ansager Sygekassekontor (Nørregade).

Syning af fodbolde

På Nylandsvej hos Elna Østergård, var der et lille samlingssted for syning af fodbolde, mange at om rådets kvinder, havde et hjemmejob med at sy fodbolde. Det var så Elna der tog imod de færdigsyede bolde, og man fik en ny sending skind med tilbage til forarbejdning. Herved bidrog mange med en ekstra skilling til familiens økonomi. Ønskede man sig en symaskine, var Butmann på Stationsvej leveringsdygtig.

Fotograf i togvogn

Gjaldt det et pasfoto eller lignende, måtte man endelig ikke gå glip af den oplevelse det var at besøge "fotograf" Hansen i den gamle togvogn. (Vestbanegården).

Linne på Centralen

Skulle jeg et ærinde - ud at handle, til læge eller tandlæge, kunne jeg bare ringe til centralen til Linne og fortælle, at jeg nok ikke var hjemme i et par timer, hvor hun så var sød, at sige det til dem der evt. ringede. Når jeg så ringede tilbage og fortalte, at nu var jeg hjemme igen kunne Linna så fortælle tilbage, hvem der havde ringet, af kunder, familie eller min mor (Absolut unød­ven­digt med "vis nummer" og telefonsvarer).

Det lokale brandværn

Ansager havde også et lokalt brandværn, bestående at 5 brandsvende, der alle var udpeget af kommunens folk. Man rådede her over én håndsprøjte, der til daglig havde sin plads, under" Møller Østergårds" mølle. Beholderen kunne rumme ca. 3 spande vand. Ved brand ringede man centralen op og råbte BRAND, her vidste de så hvem brandsvendene var, som hurtig blev ringet op. Brandsprøjten blev fisket frem under møllen, læsset på Brdr. Jacobsens varebil, og så afsted. Det var en „førstehånds­slukning" inden den store brandbil fra Grindsted nåede frem. Brandsvendene fik selvfølgelig løn for arbejdet, 2 kr. i timen, der blev afregnet én gang om året.

Snedker og bedemand

Ved dødsfald henvendte man sig enten til Søren Kr., Ansager Møbler eller møbelhandler Dahl, der altid havde en kiste på lager og var behjælpelig med alt vedrørende bisættelsen.

Værdig til Borgerforeningen

Da vi havde boet i Ansager i et stykke tid, kom der en repræsentant fra Ansager borgerforening for at meddele, at Erik og jeg godt kunne søge optagelse i borgerforeningen. Man havde afholdt et møde og blevet enige om, at vi vist nok var egnet dertil. Jeg tror nok jeg lignede et stort spørgsmålstegn, for hvad kunne vel være mere naturligt? Der hvor jeg kom fra kunne man da bare købe sig et medlemskort. Men nej ikke her i Ansager, her skulle man nærmest "anbefales" til optagelse.

Vi blev medlemmer af Ansager Borgerforening, hvor der blev afholdt tre fester om året. Damefesten i marts, sommerfesten i august, og stiftelsesfesten omkring december. Festerne blev afholdt på Ansager Hotel, der dengang som nu var i familien Østergårds eje. Oftest var det Vejlgaards orkester, der spillede til middagen og efterfølgende dans, så var aftenen bare fuldendt. Jeg kan næsten endnu "fornemme atmosfæren når „Evse" med sin pragtfulde stemme sang "Når engang det bli’r slut på en dejlig dag".

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1