Fjaltring Kirke
©
94 km

Fjaltring Kirke

Kirkens skib og kor er bygget midt i 1100-tallet. Tårnet, der er bygget omkring år 1500, har været lavere og med skråtag.

På kirkegården er gravsteder omkranset af hvidt stakit som læ for vestenvinden.

Altertavlen

Det trefløjede alterskab er fra 1450. På fløjene ses figurer af de 12 apostle. I det tredelte midterfeltet ses til venstre Marias moder, Anna med Maria, der igen har Jesusbarnet på skødet. I midten viser Gud den korsfæstede Kristus frem. Til højre ses den hellige Christophorus med Jesusbarnet på skulderen.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1