Skovsgaard Gods
©
159 km

Skovsgaard Gods

Naturdestination Skovsgaard er fyldt med spændende og vilde naturoplevelser for børnefamilier og naturinteresserede.

Oplev kvæg og vildheste, der lever vildt i naturen. Tag børnene med på den vilde jagt i naturen og find spændende arter, I ikke har set før. Udforsk krattene og vandhullerne. Gæt en lort og find liv i døde træer. Lav mad over bål med råvarer fra naturen.

På Skovsgaard kan du og dine børn sammen lære om den vilde natur på en anderledes sjov, inspirerende og hyggelig måde. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

99 arter, du skal se, før du bliver voksen

I Danmark er vi er omgivet af en natur med masser af fantastiske arter. Alligevel er det kun ganske få af os, der kender til bare en brøkdel af de forskellige dyr, planter og insekter, der lever i naturen.

For at booste børns naturdannelse har vi nøje udvalgt 99 arter som alle børn skal have set før de bliver voksne. Kender man de 99 arter, har man et stærkt grundlag for at forstå den danske natur og dens rige mangfoldighed.

På Skovsgaard kan du finde de fleste af de 99 arter. Tag på vores vilde jagt efter de 99 arter og se, hvor mange I kan finde – vi hjælper med gode råd, fif og fangstredskaber.

Danmarks ambitiøse vildgræsning

Skovsgaard har udlagt 245 hektar til natur med vildgræsning. Her lever kvæg og vildheste vildt helt året. De bliver ikke fodret, og de kommer aldrig på stald. I stedet lever de af det, de selv kan finde i den vilde natur.

Når dyrene græsser hele året, er de med til at udvikle et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat. Alt sammen noget, der er med til at øge biodiversiteten i området. Egentlig ret vildt, ikk’?

Målet er at skabe levesteder til truede arter på naturens og klimaets præmisser. Kom ud og oplev naturen på naturens egne præmisser.

Det kan I opleve

  • Den vilde jagt på 99 arter
  • Vildgræsningsprojektet
  • Guidede gåruter i naturen
  • Gå på jagt i køkkenhaven og tilbered mad på bål
  • Klap en ged
  • Gå på opdagelse i godset
  • Oplev udstillingerne
  • Besøg caféen
Hjemmeside Facebook Instagram
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1