Hvad sker der i Lydum?
©
27 km

Hvad sker der i Lydum?

I Lydum er der en unik sammensætning af lokale aktører, der strækker sig fra borgere og erhvervsliv til foreninger og netværk. Selvom der ingen officielle myndigheder er i området, findes der en rig kultur for samarbejde og kreativitet, som alle bidrager til.

Hvem er aktørerne?

  • Borgerne: Her bor alt fra bønder og erhvervsdrivende til pensionister og børn. Borgerne er forskellige i deres evner og interesser, men de udgør hjertet i lokalsamfundet.
  • Foreninger/Netværk: Der er et solidt foreningsliv, og foreningernes indflydelse varierer afhængig af, hvem der sidder i bestyrelsen. Men de spiller en vigtig rolle i at føre nye initiativer ud i livet.
  • På det seneste er kommet 4 hold tyske statsborge til Lydum. Vi byder dem hjertelig velkommen til vores lille by.

Samarbejde Uden Grænser

Da Lydum ikke er begrænset af kommunale myndigheder eller erhvervsliv, er der mulighed for at samarbejde med omkringliggende områder. Dette ses især i samarbejdsprojektet "TREKLØVER VEST", der inkluderer Lydum samt Kvong og Lunde. Dette netværk har endda skabt en fælles udviklingsplan for at koordinere indsatsen på tværs af landsbyerne.

I 2020 blev der udarbejdet en fælles Udviklingsplan for Landsbyklyngen. Udviklingsplan 2017

Udviklingsplan TREKLØVER VEST.

https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/09/trekloever_vest_udviklingsplan_-_kvong_lunde_og_lydum.pdf

Lokal Initiativ er Nøglen

For at skabe en meningsfuld udvikling i Lydum, er det vigtigt at både idéer og debat tager udgangspunkt i det lokale. Det er ofte enkeltpersoner eller små grupper, der kommer med nye idéer, men det er gennem foreningerne, at disse ideer bliver til virkelighed.

I Lydum er fællesskabet stærkt, og mulighederne for fremtiden er mange. Det er et sted, hvor den lokale beboer har mulighed for at gøre en forskel – enten alene eller i fællesskab med andre.

I forløbet omkring udarbejdelse af en Strategiplan for Blåbjerg opstod ideen om en fælles klynge for sognene Kvong, Lunde og Lydum. Se udviklingspanen herunder i den grønne knap.

Udviklingsplan Trekløver Vest
Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1