Hvad sker der i Lydum?
©
27 km

Hvad sker der i Lydum?

De lokale aktører i et lokalområde er borgerne, erhvervslivet, myndighederne og de netværk/foreninger, som dannes. Områdets tilstand og muligheder for udvikling afhænger dels af de enkeltes kreative visioner, dels af evnen til debat og samarbejde, både internt i lokalområdet og med større samfundsmæssige enheder. I Lydum sogn findes ingen myndigheder, ligesom erhvervslivet og andre lignende organisationer ikke er begrænset til sognet. Samarbejdet skal således etableres "ud af sognet".

Hvis beboerne i sognet vil påvirke udviklingen i deres lokalområde og finde mening i den, må både ideer og debat tage et lokalt udspring. Lydum sogns lokale aktører er:

  • Borgerne/enkeltpersoner, som i meget forskellig grad er kreative, ligesom lysten og evnen til at deltage i debatten er varierende. Borgerne er alle indbyggere (bønder, andre erhvervsdrivende, lønmodtagere, pensionister, børn mv.).
  • Foreninger/netværk, hvis kreativitet i stor udstrækning afhænger af den (tilfældige) personsammensætning i bestyrelse eller lignende.

Som i tidligere tider er der i dag et velfungerende foreningsliv i Lydum sogn. Der er en del foreninger, og ændrer behovene sig, sker der nydannelser eller sammenlægninger. Nye initiativer gennemføres oftest af én eller flere foreninger, selv om idéen fødes af enkeltpersoner eller "informelle institutioner". De enkelte foreninger har begrænset ansvars- og kompetenceområde, og derfor er Lydum med i ”TREKLØVER VEST” (Det er Kvong – Lunde og Lydum). I 2020 blev der udarbejdet en fælles Udviklingsplan for Landsbyklyngen. https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2021/09/lydum_udviklingsplan_2017_komprimeret.pdf

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1