Til Hansens Bro gennem Krattet
©
2.5 km

Til Hansens Bro gennem Krattet

Fra Stemmeværkspladsen kan du gå en 2.5 km lang tur langs Ansager Å.

Turen går gennem et gammelt egekrat og følger en sti, der er benyttet gennem generationer til færdsel langs åen. Stien benyttes lokalt stadig flittigt til motions- og gåture.

Start på ruten ved infohuset

Kik ind i infohuset og se udstillingen om den nedlagte Ansager Kanal, der ledte vand fra Ansager og Grindsted Å til Karlsgårdeværket.

Stien begynder få meter til venstre for huset og går gennem et gammelt egekrat. Om foråret er ruten ekstra smuk, da skovbunden er dækket af anemoner.

Sammenløb af Ansager og Grindsted å

På dette sted løber Ansager og Grindsted Å sammen og bliver til Varde Å. Der går en bro over Ansager Å, som du skal krydse for at følge ruten som går videre på nordsiden af åen.

Det gamle egekrat

De krogede grene på de gamle egetræer langs åen kan minde om en troldeskov

Gangbroer over sumpen

På de mest fugtige passager er der bygget gangbroer. Stien er således normalt passabel uden gummistøvler også i fugtige perioder. Står vandet meget højt, kan det dog være udfordrende at komme rundt.

Langs stien ses flere steder rester af de gamle vandingskanaler, som med vand fra åen vandede engen i tørre perioder.

Kanalvej fører tilbage til start

Gå ad Kanalvej tilbage til Stemmeværket, hvor turen begyndte. Vejen blev nyasfalteret i 2012 efter genslyngningen af Varde Å, da de store tunge gravemaskiner benyttede vejen som adgangsvej til ådalen, hvilket satte sine spor på vejen.

Ud over en smuk blomsterrabat ses musvågen ofte i området på jagt efter bytte.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1