Parc Natural de s`Albufera
©
1,817 km

Parc Natural de s`Albufera

Naturparken er det vigtigste vådområde på de baleariske øer og dækker et område på 2.200 hektar. I 1987 blev området erklæret for "særligt beskyttet område for fugle".

I 1800-tallet anlagde man veje og kanaler for at afvande området og skabe landbrugsland. Det lykkedes dog ikke. Tekniske og økonomiske vanskeligheder var uovervindelige og projektet led i 1871 skibbrud og arbejdet ophørte. De efterladte veje, broer, kanaler og kunstige søer er i dag til glæde for fugle og turister.

Det er gratis at besøge området. Du bør dig lade dig registrere som gæst i info-bygningen og modtage en brochure over området.

Åbningstiden er 9-18 om sommeren (april-oktober) og 9-17 om vinteren. Når man ikke ud inden lukketid, kan man benytte en lille indgang ved siden af hovedporten.

Folder på engelsk

Indgang fra "den engelske bro"

Indgangen ligger midt på broen Pont dels Anglesos ("den engelske bro"). Lidt længere fremme er der parkeringspladser. Her fra går en sti på på ca. 1 km op til receptionen.

Fugleskjul

Tæt på info-bygningen er opført 6-7 fugleskjul, hvorfra man kan observere og fotografere fuglene uden at forstyrre. Der er flere afmærkede gå/cykelruter i området.

Ansager Byudvikling
e-mail: info@comevisit.dk
1